politika kvality

  • společnost rytech kovo s.r.o. je strojírenská firma, nabízející svým zákazníkům kvalitní výrobky a služby
  • záměrem firmy je být stálým dodavatelem na náročném trhu strojírenského a automobilového průmyslu
  • kvalita je faktorem úspěchu, konkurenceschopnosti a tím i budoucnosti naší firmy
  • kvalitou rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků
  • naším cílem je neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkovi
  • kvalita našich výrobků a služeb je dána našimi pracovníky
  • Touto politikou kvality se zavazujeme plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016